Farm Worker Union Meeting

Farm Worker Union Meeting

Hội Nghị Công Đoàn Cho Tất Cả Công Nhân Làm Farm

Bạn được mời đến một cuộc họp đại chúng của những thành viên Công đoàn đang làm farm để nói về cách mà chúng ta cải thiện mức lương và điều kiện trong toàn
ngành.

Đây là một cơ hội quan trọng cho thành viên Công đoàn NUW thỏa thuận về cách mà chúng ta yêu cầu các siêu thị lớn và chủ Farm để thay đổi ngành nông nghiệp và
tạo ra công việc tốt cho công nhân làm farm.

Vào lúc: Thứ Năm 19/10/2017 6:30 PM
Địa điểm: 8 Lightwood Road,Springvale (Rohingya Café)

 

Mesyuarat Union Untuk Semua Pekerja Kebun

Kepada semua pekerja kebun, anda dijemput menghadiri mesyuarat union.

Tujuan mesyuarat ini adalah untuk membincangkan isu-isu yang berkenaan dengan pembayaran gaji pekerja kebun dan keadaan kerja yang kurang memuaskan.

Mesyuarat ini adalah peluang bagi pekerja kebun untuk menyuarakan cadangan dan pendapat masing-masing, terutamanya bagi mengubah dan memperbaiki keadaan pekerjaan di kebun.

Tarikh mesyuarat: Khamis, 19 hb Oktober pada pukul 6.30 petang.

Tempat mesyuarat: 8, Lightwood Road, Springvale (Rohingya Cafe)


Jikalau ada sebarang pertanyaan, sila hubungi NUW.

 

All Farm Workers Union Meeting

You are invited to a mass meeting of union members working on farms to talk about how we improve pay and conditions throughout the industry.

This is an important opportunity for NUW members to talk about how we get the big supermarkets and farmers to change the industry and create good jobs for farm workers.

When: Thursday 19 October 6:30 PM

Where: 8 Lightwood Road, Springvale (Rohingya Café)